Български академичен музикален портал Институт за изкуствознание
Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Art Studies
База-данни за музикално-изпълнителско изкуство

Database for art of music performance

Search:
Simple After author or performer
After name of the piece of music
After name of the music event
Complex (advanced)

Institute of Art Studies

To Institute of Art Studies Homepage
Към страницата на Института за изкуствознание