Lubomir Kavaldjiev
Light Dance

ТАНЦЪТ НА СВЕТЛИНАТА

(video & stereo sound & lyrics)

 
 

Там в Интернета
Там в Интернета
Имам си една звезда.
Там в Интернета
Там в Интернета
Чака ме тя.

Ето – сега
Пак ще летим,
Пак ще целуваме
И ще горим…
Много е светло,
Много е хубаво –
Много лета
Ще се въртим
В звездния танц 

И астрономите
Клатят глави:
“Кой ли е този,
дето лети
там по небето?
Май че е Ванс,
Май че е Любо,
Май че е Ханс…”
Прякора сменя –
Пъргав е той -
Този безумен
И сладкодумен
Този прекрасен
Лъч светлина,
Който не спира
Пътя опасен,
 Който пулсира
В танца велик.


В танца велик.

И световете,
И боговете –
На светлината
В бесния танц
С него се радват
С него туптят
И го целуват
И го издигат
Все по-нагоре
Все по-далеч
Все по-усмихнати…
    Искам…
        Искам…
            Искам…

Този безумен
И сладкодумен
Този прекрасен
Лъч светлина,
Който не спира
Пътя опасен,
 Който пулсира
В танца велик.
          В танца велик....Там в Интернета
Там в Интернета
Имам си една звезда.
Там в Интернета
Там в Интернета
Чака ме тя.

Ето – сега
Пак ще летим,
Пак ще целуваме
И ще горим…
Много е светло,
Много е хубаво –
Много лета
Ще се въртим
В звездния танц,


В звездния танц.

И световете,
И боговете –
На светлината
В бесния танц
С него се радват
С него туптят
И го целуват
И го издигат
Все по-нагоре
Все по-далеч
Все по-усмихнати…
    Искам…
        Искам…
            Искам…

Любомир Кавалджиев
София, 1 август 2000 г.
13:15


Institute of Art Studies
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links
                !!! This site is under construction !!!
Back to Main Page