Български академичен музикален портал
Списание
"Българско музикознание"
онлайн версия и архив

Институт за изкуствознание

Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Art Studies

БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ


BULGARIAN ACADEMIC MUSIC PORTAL

>>>>> OFFICIAL SITE <<<<<

>>>>> OFFICIAL SITE (proxy) <<<<<

>>>>> MIRROR 1 <<<<<

>>>>> MIRROR 2  (This Site) <<<<<

БАЗИ-ДАННИ
за българска музикална култура
и академично музикознание


DATABASES

for Bulgarian music culture and academic musicology

Bulgarian Musicology, quarterly
"Bulgarsko muzikoznanie"
(Bulgarian Musicology)
quarterly,
online version & archive
EURO-BULGARIAN CULTURAL CENTRE Национален фонд култура
Спонсорирони от:
Национален фонд "Култура"
База-данни за музиковедски текстове
База-данни за музикално-изпълнителско изкуство
Линкове

Database for music publications
Database for music performance Links